.

Implementeren van cultuureducatie binnen het PO 

 

Met een eerstegraads lesbevoegdheid Bachelor of Education en veel ervaring in de verschillende aspecten binnen het onderwijs,

snapt Pien de Meijer als geen ander hoe het is om in het onderwijs elke keer het wiel opnieuw uit te moeten vinden.

Nieuwe visies, veranderingen binnen de structuren en nieuwe besturen kunnen zorgen voor onrust op de al drukke planningen. Aan ambitie en passie schort het nooit binnen het onderwijs maar tijd is een schaars goed.

Expertise

Leerkrachten en bestuur ondersteunen in het overzichtelijk en houdbaar maken van hun curriculum binnen het cultuuronderwijs

Vakoverstijgende doorlopende leerlijnen opzetten binnen de visie van de school op maat  

Cultuureducatie - Kunstmedia - Natuur- Burgerschapsvorming

 


Samenwerkingspartners | Opdrachtgevers